Чим допомагає Асоціація?

 

GR-спеціалісти

 

1

Формування сприятливого іміджу та донесення позиції членів Асоціації політичній еліті та Народним депутатам України.

2

Робота з комітетами Верховної Ради України, участь у робочих групах по розробці економічного, податкового, екологічного законодавства.

3

Формування сприятливої атмосфери у відносинах з регулюючими органами, вирішення практичних питань з державними компаніями.

Лобіювання інтересів

 

1

Надання державним органам інформації та експертної оцінки від стейкхолдерів при розробці та реалізації державної політики.

2

Лобіювання інтересів підприємств-членів асоціації в Кабінеті Міністрів України, Міністерствах та відомствах.

3

Участь у роботі дорадчо-консультативних органах, Громадських радах, комітетах та комісіях при органах виконавчої влади.

Захист інтересів

 

1

Додаткова юридична та PR підтримка членів Асоціації.

2

Підтримка інтересів членів Асоціації через механізм Експертно-апеляційної Ради.

3

Підтримка проектів соціальної відповідальності підприємств-членів Асоціації.

Місія

 

Відродження в Україні потужної галузі виробництва алюмінію і виробів з алюмінію та створення екологічної системи його повторної переробки.

Цілі

 

Координація діяльності виробників алюмінієвих виробів у проведенні аналітичних досліджень, створенні освітніх програм і популяризації передового досвіду новітніх, екологічно чистих технологій виробництва товарів із алюмінію та його повторна переробка. Формування загальногалузевих проблем, шляхів їх вирішення та підготовки рекомендацій на законодавчому рівні.

Стратегія

 

Об’єднання зусиль всіх виробників алюмінієвих виробів на створення сприятливих умов для розвитку галузі з боку органів влади, підтримка екологічних проектів повторної переробки виробів із алюмінію, проведення освітніх програм.

Вадим Гуржос

 

11 серпня 2014 року відбулися Установчі збори Асоціацію українських виробників алюмінієвих виробів “Укралюміній”.

Під час установчих зборів було затверджено Статут Асоціації українських виробників алюмінієвих виробів “Укралюміній” та обрано органи управління Асоціації. Головою Ради Асоціації був обраний Вадим Гуржос.

 

Більше новин можна знайти за посиланням